1. Entrar a la compta de Xef que es vol enllaçar

 2. Anara a la gestió de la compta

 3. Crear un token

 4. Crear webhooks:
  Els webhooks utilitzats són:
  - product.*
  - order.closed
  El format de la url dels webhooks és: http://{account_user}.revo-flow.com/webhook/flow

 5. Entrar en la compta de Flow que es vol enllaçar

 6. Anar a Configuració -> mòduls

 7. Crear un nou mòdul

 8. Omplir els camps amb les dades generades a la compta de Xef (token i webhook secret)

 9. Reiniciar mapa de taules