Afegir un botó per accedir al widget:

  1. És necesari incloure la llibrería jQuery (si la pàgina web ja la conté, no és necessari afegir-la).
  2. Afegir l'script de Flow per carregar el widget.
  3. Afegir un botó a la web que s'encarregui d'iniciar el procés de reserva. La funció “startBooking” s'encarrega d'iniciar el procés de reserva. Cal substituir 'user' i 'token' per l'usuari de Flow i un token generat al backend.
  4. També es pot indicar l'idioma: "en","fr","es","ca". Per defecte s'utilitza el de la compta.

Codi d'exemple:

<!— 1 —>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script>
<!— 2 —>
<script src="https://revoflow.works/js/flow_widget_latest.js"></script>
<!— 3 —>
<button onclick="startBooking('user','token','ca')">Start booking</button>

Afegir un iFrame dins de la pàgina:

<iframe id="booking_iframe" src="https://revoflow.works/booking/widget/{usuario}/{token}?lang=ca" allowtransparency="true" style="position:fixed; top:0px; left:0px; width:340px; height:700px; z-index:99999;" frameborder="no"></iframe>